Sundsmark

FÆLLESHUS

Vores dejlige Fælleshus kan benyttes til

og meget andet 😀

Fælleshuset lejes ikke ud til ungdoms og studenterfester.

fester, banko, generalforsamlinger, møder

Kun havemedlemmer i KHF Sundsmark - samt nærmeste naboer til haveforeningen (Borrevej) - kan leje Fælleshuset til f.eks. konfirmationer og andre familiefester. Der er mulighed for opvarmning, ligesom der er et godt køkken med komfur, køl/frys, opvaskemaskine og service til 60 personer.

Fælleshuset kan lejes for et beskedent beløb på kr. 600,- per påbegyndt døgn + strømforbrug efter måler. Lejen samt et depositum på kr. 1500,- skal betales forud.

Man får sit depositum igen, såfremt der efterfølgende er gjort rent, fjernet affald og der ikke er ødelagt/ mangler inventar.

Det er ikke tilladt at ryge i Fælleshuset - Bliver det konstateret at der har fundet rygning sted under et arrangement, bliver depositum ikke tilbagebetalt.

Fælleshuset vil før og efter brug blive kontrolleret af et eller flere medlemmer fra bestyrelsen sammen med lejer.

Bestyrelsen vil tilbageholde hele eller dele af det erlagte depositum, såfremt alt ikke er i orden.

For yderligere informationer eller reservation kontakt:

Nicole Iversen  61686249

Dem der lejer fælleshuset og bruger handikaotoilettet har ansvar for, at den rappe bliver lagt ind på toilettet.  

Nyeste kommentarer