Sundsmark

Forsikrings stigning

Vores forsikringer stiger

                                  VORES  FORSIKRINGER  STIGER

Alle priser i samfundet udvikler sig - det gælder også for erstatninger. Hver januar er det derfor normalt, at forsikringspriserne bliver indeksreguleret.

I år er det ikke kun generelle prisstigning, der påvirker vores forsikringer. De stiger også i kølvandet af at medlemmerne har haft mange og dyre skader -  især forårsagt af brand.

Vi har forsøgt mange, kreative løsninger fo at undgå stigningen, men det er ikke muligt.

Sådan skrev kolonihaveforbundet i et nyhedsbrev til kolonihaveforeningen i en e-mail, som vi modtag tirsdag eftermiddag den 23. februar.

Det betyder, at vi desværre ser og nødsaget til at informere om en prisstigning på vores forsikringer. På grund af prisstigningens størelse skal I selvfølgelig have mulighed for at vælge en anden forsikring og opsige den nuværende fælles forsikring gennem os i Alm. Brand.

           Ifølge Alm. Brands forsikringspolice (§ 7.3.) kan de ændre betingelser og/eller pris                   med 1 måneds varsel.  Når ændringen er til ugunst for forsikringstageren, betrettiges               forsikringstageren til skriftligt at opsige  forsikringen med 14 dages varsel til                             ændringdagen.

Vi skal derfor påpege: hvis forsikringen opsiges, skal der tegnes en ny forsikring og kvittering for betaling skal fremvises kolonihaveforening Sundsmarks bestyrelse senenst en måned efter opsigelsen.Som minimum skal der tegnes en brandforsikring, da det er et krav fra kolonihaveforbundet ( besluttet på Kolonihaveforbundets kongres i september 2018).

           1. Brandforsikringen stiger fra 245 kr. årligt til 510 kr. årligt. Hertil kommer vores administrationsgebyr for at opkræve forsikringen på 25 kr.

Stigningen på 265 kr. på brandforsikringen, vil blive opkrævet sammen med den haveleje, der opkræves den 30. april 2021 for at undgå øget administration.

            2.Brandforsikring, bygningskasko og indboforsikring stiger fra 945 kr. årligt til 1.420 kr. årligt. Hertil kommer vores administationsgebyr for at opkræve forsikringen på 25 kr.

Stigningen på 265 kr. på ovenstående forsikring, vil blive opkrævet sammen med den haveleje, der opkræves den 30. april 2021 for at undgå øget administration.

Opsigelsen skal ske skriftligt til formanden Birte Sveen på: birtesveen@gmail.com eller kassereren Elsebeth Poulsen på: kassererensundsmark@outlook.dk  eller afleveres i postkassen på fælleshuset senest torsdag den 11. marts, så vi kan nå at sende dem videre til Kolonihaveforbundet rettidigt.

Har vi ikke modtaget jeres opsigelse den 11. marts, betragter vi, at I ikke ønsker at opsige forsikringsaftalen.

Foreningens fællesforsikring er fortsat en af de billigste forsikringer på markedet, på trods af den kraftige stigning i forsikringspræmien. Vælger I at opsige fællesforsikringen, refunderer vi selvfølgelig eventuelt indbetalt præmie vedrørende kommende forsikrings år.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Kolonihaveforeningen Sundsmark

Nyeste kommentarer