Sundsmark

REFERATER 2018

Bestyrelmøde 04-12-2018

Fremødete var John, Elsebeth, Birte, Linda Willy, Viola; og Nicole.

Afbud fra David.

Pukt 1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt.

Punkt 2. Beretning fra formand:

Der er ikke solgt noglehaver siden sidste møde. Fedtudskiller er blevet godkent af

kommunen og forsyningen.

Vi har fået tilbud fra Fran Thomsen Og fra Skovmand fra lysabild. Da vi ikke har kunnet få et detalieret tilbud fra Skovman, er det Frank Thomsen, der skal udføre arbejdet. I dette tilbuder der nøjagtigt beskreet hvad han laver, hvilke materialer der er med taget, gravearbejde også hvad fjernelse af jord koster.

Kongressen i Kolonihaveforbundet har besluttet, at alle der har hus på grunden skal have en brandforsikring. Forsikringen kan nu tegnes gennem Forbundet, og vi har  fået tilbudt en brandforsikring til 245 kr. + 25 kr. i administrationsgebyr. Ialt 270 kr årligt.

Som alle kan læse på vores opslagstavler, så stiger vi i kontingent til forbundet med 50 kr. pr. medlem pr år.

Forbundet skal fra 2019 have 100 kr. for hvergang foreningen sælger en have. Det er ikke oplyst hvem, der skal dækkeudgiften: køber eller sælger. Vi i Bestyrelsen synes, det er mest retfærdigt med 50 kr. til hver af parterne.

Der har været delte meninger om men må have en indregistreret trailer stående på eget havelod. Vi har fundet et tillæg til lokalplanen, hvor der står, at der gerne må stå en indregistreret trailer på et havelod.

Detnye IT system som forbundet, skal bruge de mange penge til, skal kunne hjælpe formand og kasserer, til en lettere og mere smidig arbejdsgang, men det tager lang tid inden det er helt på plads!!! Til gengæld så håber/tror vi på atdet bliver super godt for os, når det kommer til at køre.

punkt 3.  Nyt fra kasserer.

Der er 13 kolonister, der endnu ikke har fået betalt sit kontingent. Heraf er der 3 som lige har købt, så de har først fået deres girokort nu. Vi sender først  lige en sms til dem der mangler atbetale og så sendes der rykkere ud, der er pålagt gebyr på 100 kr. Der erogså en der mangler at betale forsikring for 2018.

Der vil fremover  blive  opkrævet Fællesforsikring og Brandforsikring en gang om året. Vi har gjort det på den følgende måde,  Fællseforsikring betales i januar og Brandforsikring betales i februar, da vi synes at den første haveleje til maj bliver for høj ellers, da der også betales for servicearbejde på det tidspunkt. 

Vi forventer, ud fra vores aflæsning af målere, at vi har brugt for ca12.000 kr. mere vand i 2018 end i 2017. Det er kun et skøn. Det helt nøjagtige beløb kan vi først se til april når vi får afregningen. Bestyrelsen overvejer at sætte vandure og stophaner op i alle haverne, så vi får et mere nøjagtigt regnskab og overblik af vores forbrug. Samtig undgår man at der lukkes for altvand ved reperationer i fremtiden kun hvis der er brud. Hvis dette bliver vedtaget på generalforsamlingen vil det fremover kun skulle betales  for det vand der bruges i egen have + et beløb til reparation og til toiletterne vedfælleshuset. Mere om dette til generalforsamlingen.

punkt 4.  Have udvalg:

Den kolonist som fik påbud om at plante en anden hæk har efterkommet foreningens ønske. Have  udvalget vil være mere konkrete i det kommende år. Det burde ikke være nødvendigt, men der er stadig kolonister der ikke helt overholder de vedtægter og ordenregler i vores forening, Dem vil der komme mere fokuspå, med henblik på mere info og vejledning. Have udvalget erkede af at det skal være sådan, vi vil jo alle have det skal se pænt udi vores haveforening. Så kære kolonister , gørjer selv en tjeneste. Hold jeres vej og hække i orden. Vi starter tidligt ud i det nye år.

Punkt 5. Hvad har vi gang i  lige nu:

Vi har besluttet at søge om en hjertestarter ved tryg fonden igen her i 4 kvartal. Denne gang tager Willy sig af sagen. Vi har sat en ny varmvandsbeholder op, der er så stor, at den kan dække det behov der skulle komme når vi får baderum.

Punkt 6. Næste møde

Bestyrelsesmøde den 08-01-2019

Tak for god ro og orden

Sekreteren

           BESTYRELSEN ØNSKER ALLE

EN GOD JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE

                       NYTÅR

 .

bestyrelsesmøde 24-10-208

                        Bestyrelsesmøde 24-10-2018

Fremmødte var : John, David, Elsebeth, Viola, Nicole og Birte.

   Afbud  fra Linda.  Willi udeblev:

Punkt 1. Valg af ordstyrer: Viole blev valgt.

Punkt 2. Godkennelse af sidste referat: Referat godkent.

Punkt 3. Beretning af Formand:

Derer blevet solgt to haver siden sidste møde.

Fedtudskiller er blevet godkendt, så nu kan det hele sendes videre til mødet på kommunen fredag.

Formanden og vurderingsfolkene skal til et informationsmøde i Haderslev den 27-10, det handler om de nye vurderingsregler, da bestyrelsen skal mere ind over den del af salget, bestyrelsen skal kunne godkende huset og vurdere om det er lovligt inden det vurderes. Derfor er det John der tager ud for at se haverne først.

Hvad brandforsikring angår skal alle, der har en bygning på grunden have en brandforsikring. Hvis de ikke har vores kollektive forsikring skal de komme med en kopi af policen og kvitering for at den er betalt. Disse regler gælder fra den 1 januar 2019, og det er ikke noget bestyrelsen har besluttet, det kommer fra kolonihaveforbundet. Det forbundet meldte ud med, at en tom grund skulle forsikres var en fodfejl fra deres side, da de gik ud fra at alle kommuner krævede det, den kalder man miljøforikring, men sådan er det kke i Sønderborg, det står hverken i lokalplanen eller i vores lejekontrakt med kommunen, så derfor er det kun grunde med bygninger, der SKAL have en brandforsikring.

På grund af folks misbrug af containeren denne gang overvejer bestyrelsen at afskaffe dem næste år, da det denne gang har betydet at to containere måtte håndsorteres = større udgift.

Aftale med en kolonist om udskiftning af for kert plantet hæk senest 1 nov. Status lige nu er at hækken ikke er flyttet endnu, John tager kontakt til ham.

Bestyrelsen har fået et brev fra kommunen, hvor de vil vide hvad vi gør ved dem, der bor der hele året, de ved at det drejer sig om Rundkærsvej 3. og Havdalsvej 32. da de påpeger at kolonihaven ikke må bruges til helårsbolig, det står både i lokalplanen og vores vedtægter.

Punkt 4.  Kassereren:

Kontingenterne kommer ind i en lind strøm, det gælder også forsikringerne.Vi har lige betalt aconto beløb for vand.

Punkt 5. Fælleshuset:

Vi indhenter tilbud på varmtvandsbeholder på 200 l.

Punkt 6. Haveudvalget:

Følger op på de henvendelser der har været i sidste uge.

Vi har haft en drøftelse af, hvordan udvalget skal arbejde mere målrettet fremover( næste sæson).

Punkt 7. Hvad laver vi lige nu/hvor langt er vi med det vi er i gang med og fremadrettet.

Foredraget er der ikke mange tilmeldinger på, men det er endnu mulighed for at tilmelde sig.

Vi søger hjertestater igen.

Der var fint fremmøde til vores sidste arbejdsdag. Men fremover vil vi gøre det sådan, at der er en på hver opgave som ved hvad der skal gøres.

Der skal indkøbes spande og trappestiger m.m. som skal bruges, når der gøres rent til fællesarbejde.

David indhenter tilbud på en container til vores maskiner og værktøj.

Næste bestyrelsemøde den 4 dec, 18.30

tak for godro og orden

Sekreterren

bestyrelsesmøde 11-09-2018

 

 

Frem mødt var: Birte, Elsebeth,Linda,Nicole: John og David.

Afbud fra Viola og Willy.

Punkt 1. Valg af ordstyrer: Birte blev valgt.

Punkt 2. Godkendelse af referatet fra sidst:

               referatet godkent.

Punkt 3. Beretning fraformand:

              Vi har ikke solgt huse siden sidst.

              P pladsen ved pumpestationen kommer tilbage, når de er 

              med at renovere den gamle pumpestation.

              Vi har fået to tilbudpå at få instaleret en fedtudskiller,

              det ene tilbud er meget tydelig, det andet kan vi kun se

              hvad det vil koste, så vi har bedt om et uspecificeret

              tilbud, da vi ellers ikke kan tage stilling til hvad for et

              tilbud vi skal tage.

              Formanden har sendt ansøgningen til kommunen.

              Vandure:

              Vi har indhentet to tilbud på vandure, fordi der i år har 

              været mange steder, hvor folk ikke har lukket for vandet

              så vandslangen er hoppet af pga. af varmen, og vandet

              har løbet i mange timer. Derfor mener vi, det vil være mest

              retfærdigt, at der opsættes stophaner og vandur i alle 

              haver på en gang, så folk fremover selv kommer ti at

              betale for deres forbrug.

              Vores forslag er at man skal betale for forbrug og et beløb  

              til reparation hvis noget går i stykker, og for det vand, der 

              bliver brugt i fælleshuset. Formand og kassereren 

              udarbejder et forslag ud fra tidligere års tal, som 

             fremlægges på generalforsamlingen til marts næste år.

             Hvis forslaget bliver godkendt, vil vi i stedet for m2 pris

             for vand afregne vand på overstående måde.

             Der er blevet bestilt nogle skilte med hunde i snor og lort

             i pose. De kommer op på bommene.

             Der kommer to nye bænke ved fælleshuset, da der er

             mange de sidder udenfor, når der er noget i fælleshuset.

Punkt 4.  Kassereren:

              Det er ikke så meget, men nok til at kassereren kunne 

              blive forvirret, hun for en aften ned på kontoret kl 21.30

              og  gjorde alt klar til banken, men det var en mdr. for 

              tidligt, så man skal ikke sige at kassereren ikke er på

              forkant. Alt det som formanden har fået tilbud på, 

              arbejder kassereren videre med så hun har nok at se

              til. 

              Der blev solgt for 30 kr. øl og vand til cafe.

              Og til lysfest blev der solgt for 225 kr.

Punkt  5.  Fælleshuset:

              Vi har fået sat skabe op ude bagved, det er til alt det som kun 

              skal bruges til de ting som vi laver selv. Skabene købte vi  i 

              gul og gratis for 300 kr.

Punkt 6. Haveudvalget:

             Har ikke været rundt, men nu kommer de.

             I stedet for Willy går David med John og så skal de nok få styr på 

             det, for man kan se det er nødvendig, da det ser meget grønt ud 

             på stierne nogle steder, og folk glemmer at hvis begge parter ikke har 

             græs ved hækken inde i haven, skal man holde 30 cm rent på 

             indersiden af hækken.

             Er man ikke tilfreds med den måde naboen holder deres hække rene

             over til sin have skal man fremover gå til John eller en anden i 

             haveudvalget.

punkt 7. Hvad har vi gang i lige nu:

              Vi har fællesarbejde den 13-10. Vi mødes kl. 10 ved fælleshuset

              Vi skal have klippet hækken rundt Ringriderpladsen.

              Plantet buske i vores kummer. det er de gavekort som vi fik til

              jubilæum som bliver brugt til det.

              Og ordnet bedet nede ved flagstangen på hjørnet Mønstervej og Havdalsvej.

              Lagt flere fliser vedfælleshuset.

Punkt 8. Postkassen: Tom

Punkt 9. Næste møde:

              Næste bestyrelsesmøde 23-10-2018 kl. 18.30.

Punkt 10. Eventuelt:

                Der blev drøftet hvordan lysfesten var gået, og hvad vi kunne lave 

                anderledes, blandt andet, at vi skulle have sagt hvem der var dommere

                og hvornår vi skulle være oppe ved fælleshuset igen. Men vi synes,

                at det var en rigtig hyggelig aften, og dommerne sagde at de ikke

                var kommet på en let opgave, da der var mange flotte haver.

                 Så vi håber, at der er flere der vil synes, at det lyder godt og har lyst 

                 til at deltage næste år.

 

Tak for god ro og orden

   Sekretæren

bestyrelsesmøde 14-08-2018

 Tilstede var: Birte, Elsebeth,Villy ( fra punkt 3), David, John ( fra punkt 3 ), Viola og linda.Afbudfra : Nicole.

         1. Valg afordstyrer

               David

          2. Godkendelse af referat fra sidst.

               Godkent.

          3.   Beretning ved formand.

                ¤   Vedrørende p-pladsen får vi besked efter de har holdt  møde i sep.

                ¤   Efterfølgende har de skrevet til Birte at perkeringspladsen skulle kunne 

                     bevares. Det er parkeringspladsen ved pumpustationen ved Glentevej.

                ¤   Komunen  har kontaktet os angående parkering fortsat parkering  på 

                      Borrevej: Vi må parkere langs [ Patallelt ) med kolonihavens hæk. Der må 

                      IKKE parkeres skråt.

                 ¤    Der er solgt en have siden sidste møde.

                 ¤    Drøftelse: tilbud på bad og toilet. Det ene tilbud giver mulighed for at vi                              selv  kan lave en del af arbejdet i forbindelse med badene. Vi undersøger 

                       muligheder, hvis vi selv skal udføre en del af opgaven.

                 ¤    Fedtudskiller: Der er indhentet 2 tilbud. Vi mangler at få det ene på skrift,

                       men viser de sig begge at indeholde kommunes krav til en installation af

                       fedtudskiller, tar vi det billiste.

                 ¤    Der har været brud på en vandledning på Havdalsvej.

                 ¤    Evaluering af Fællesarbejde den 5. august: Vi nåede det, der var planlagt.

                      Desværre har ringriderforeningen efterfølgende revet afklippet græs ind i 

                      hækken. Birte kontakter dem med henblik på at det fjernes hurtigs muligt.

        4.  Kassereren:

                ¤  Intet at berette.

        5.   Fælleshuset.

                ¤   Intet atberette.

         6.   Udvalg:

                ¤    Pga. varmen har udvalget ikke gået havevandring. Ingen udmelding om

                     hvornår de går igen.

         7.  Hvad laver vi lige nu/ hvor langt er vi med det vi er i gang med og fremadrettet:

                ¤     Der er lysfest lørdag den 8 september.

                ¤     Som sidste år inviterer vi til fællesspisning. Grillen er klar kl 17.30. Man skal

                       selv medbringe kød til grillen. Foreningen giver tilbehøret; salatbar og 

                       kartoffelsaleter. Sodavand og øl kan købes.

                       Der er tilmelding til henholdsvis fællesspisning og til lys i haven.

          8.   Postkassen.

                       Intet i postkassen.

          9.   Dato for næstebestyrelsesmøde.

                        11. septemberkl. 18.30.

         10.   Eventuelt.

                       Derer kommet en forespørgsel fra Haveselvskab Aabenraa  afd. Om vi er 

                       intereseret i at holde åben have i maj 19 el. 20 en hverdags aften. Hvis man 

                       har lyst til at åbne sin havefor dem, så kontakt John, Energivej 39.

          Tak for god ro og orden.

              Sekreteren.

Bestyrelsesmøde 19-07-2018

Tilstede var : Birte, Elsebeth, Villy, John, David, Nicole og Linda.

Afbud fra: Viola.

 

   1. Valg af ordstyrer.

       Villy blev valgt.

 

   2. Godkændelse af referat fra sidst.

       Godkendt af de der havde læst det. Fremover sendes det på mail til, de 

       bestyrelsesmellemmer, der ønsker det.

 

   3. Beretning ved formand.

       ¤   Forbundet har fjernet knappen " send mail til alle " på formandsportalen. Birte 

            Udersøger om det er en fejl.

       ¤   Der er stadig en del, der ikke har forstået at der er forbud mod at grille pga. 

            brandfare. Villy laver derfor en flyer, som vi omdeler til alle haver i kolonien.

       ¤   Når der laves havevandring, skal vi behandle folk ens( eksempelvis når det drejer 

            sig om treiler i haven).Desværre har det vist sig, der i Lokalplanen står man ikke 

            må have trailer i haven, medens der i vores ordensregler står at der må være en 

            trailer i haven (besluttet på en tidligere generalforsamling). Birte er ved at få 

            tilladelse hos kommunen, så det ikke fremover skulle give problemer.

       ¤   Forsyningen har meddelt at vejen til parkeringspladsen ved Glentevej skal graves

            op. Der er planer om at lukke den når det er gjort. Det er et problem, da der så ikke 

            kan komme brandbiler ind. På grund af ferie kan Birte først få endelig afklaring 

            desangående i uge 30.

       ¤    Informationstavlen ved glentevej skal flyttes inden Forsyningen på begynder

             arbejdet. Da pumpestationen skal renuveres.

       ¤    Lukket drøftelse vedrørende 2 personsager.

 

    4.  Kassereren.

         Alle opkrævede have lejer og forsikringer er betalt.

    5.  Fælleshuset.

         Kommunen forlanger vi skal have en fedtudskiller,der kan flytte 4l/sek. Endelig 

         overslag vil foreligge iuge 30, men det bliver langt dyrere end vi havde håbet.

         Elsebeth kontakter Jeanette (fundraiser), så vi  kan få igangsat fondsøgning.

    6.  Udvalg.

         John og Villy orienterede kort fra den første havevandring den 30. juni. Hyppigheden af  

         hvor tit der skal gås havevandring blev drøftet, da udvalget ønsker at gå hver måned

         (første uge i hver måned i sæsonen). Enighed herom kunne ikke opnås, da Birte og 

         Elsebeth er imod at der gås havevandring her måned. Næste havevandring  bliver i 

         uge 32.

    7.  Hvad laver vi lige nu/hvor langt er vi med det vi er i gang med og fremadrettet.

         Derer fællesarbejdsdag den 5. august kl. 10. Følgende opgaver skulle gerne løses: 

         2 stk. nye opslagstavler, opslagstavle i Fælleshuset sættes op, Klippes hæk ved trailer

         pladsen, buskryddes samme sted, cement krukker males. kæder opsættes ved 

         Ringriderpladsen, rengøring af fælleshuset, eventuelt oprydning på loftet. 

         Ændringer kan forekomme. Bestyrelsen mødes kl. 9.30 og forbereder dagen.

 

    8.   Bordet rundt.

          John tilbyder sin hjælp med plantegning til kolonister, der skal i gang med en 

          nybygning/tilbygning.

     9.   Postkassen.

           Intet i postkassen.

 

    10.  Dato for næste  bestyrelsesmøde.

           14. august kl 18.30.

 

     11.  Eventuelt.

 

 

Tak for god ro og orden

    Sekreterren.

Bestyrelsesmøde 21-06-2018

 Fremødte:  Birte, Elsebeth, Villy, David, John.  Suppleanter; Linda, Viola og Nicole.

1. godkendelse af referat fra sidst, referatet godkendt

2. Villy blev valgt til næstformand.

3. Beretning ved formand:

Den ekstraordinære generalforsamling gik pænt, der var 89 fremmødte fra 62 haver. Dirigenten havde ikke lige styr på om evt. skal med ( det har vi fået undersøgt og det skal det ), og hvorvidt bestyrelsesmedlemmer fra Kredsen havde taleret ( ifølge hvad der står i Kredsens vedtægter, har de taleret men ikke stemmeret ). Vi vil forsøge at finde en ordstyrer ude fra til vores næste generalforsamling i 2019.

Vi har solgt 26 haver indtil dags dato.

Tonen i foreningen: bestyrelsen skal også kunne se folk i øjnene, og tale pænt til alle, så vi kan vise vejen frem for alle. Derfor vil vi opfodre dem der har åbnet den facebook side, der hedder debatgrubben, at lukke den ned, da kolonister oplever, den er roden til alt ondt, folk bliver svinet til på det groveste, omend de ikke kan forsvare sig, da de ikke er med. Dette er blodt en høflig henstilling.

Det skal være sådan, at hvis en kolonist bygger, har de lov til det i morfar tid, hvis de giveret af bestyrelsesmedlemmerne besked der om, og derfor er det vigtigt at alle i bestyrelsen ved, der må bygges i morfar tid, og at alle har den samme holdning.

Vi har fået to nye grønne mænd: David Heissel fra Stendansvej 2 og Poul Kristiansen Energivej 30.

Der slås græs 1 gang i ugen eller efter behov, rives på vejene en gang i mdr. og sammen med fælleshuspasser skal de holde alt i orden omkring fælleshuset.

Hvis kolonister får en ide til en aktivitet evt. sang, dans, eller yoga, kan de spørge om de må låne fælleshuset. Det kan de, men de skal være mindst 10 på holdet og alle skal være her fra kolonien, og det ikke koste noget for foreningen.

Fremadrettet vil alle referater hænge i det aflåste skab på toiletbygningen, og der vil være nogle eksemplarer i fælleshuset ved cafe dage første weekend i mdr.

4. Beretning ved kassereren:

Kassereren har meget at se til for øjeblikket da det nye system som Kolonihaveforbundet har fået ikke er klart  endnu og ikke arbejder sammen med det system som banken har. Vi håber snart de finder en løsning på det, så kan vi også med tiden få mobilepay måske.

Vi har sendt 3 rykkere til to kolonister, der skulle have været betalt  den 30-04-18. Vi har været meget tålmodige og overholdes ikke denne gang er det sidste chance. Det er simpelt sløseri, for lejen skulle have været betalt  d. 30-04 og nu skriver vi 25-06. Det samme gælder, hvis forsikringen ikke betales. Det gælder alle pengebeløb, som man skylder foreningen. Der er ca. kun halvdelen  af kolonisterne, der er på betalingsservice og det kunne lette kassererens arbejde og man glemte ikke at betale, hvis man brugte det.

Folk herude roser os, fordi vi har lavet så meget herude i det seneste år. Det glæder os selvfølgelig og især, når budgettet for første halvår 2018 ser ud til at holde og at der på driftskontoen pr. 20-06-18 står 281.340 kr.

Fremadretettede udgifter:

Vi skal have en ny stophane ved Rundkærsvej; den gamle er ikke tæt, men det kan vente til vi lukker for vandet for nu skal den jo være åben, men vi gør det selv, for vi har Arne til at grave så bliver det billigere.

Vandurene kan ikke bruges som de sidder nu. de kan ikke aflæses, da de dugger, når solen skinnerpå dem. Christian ( fra Sundeved Kolonihaveforening ) har fortalt, at de bruger et stykke nedløbsrør, som de skærer halvt over og hænger ned foran.

Vi har undersøgt, hvad det vil koste at lave en parkeringsplads ved Nylandsvej ved Ringriderpladsen, men der bliver der ikke noget af, da det vil komme til at koste ca 15.000 kr. og den nuværende løsning ser ud til at fungere udmærket.

På grund af tørken, forventes det et vandregningen til efteråret bliver større end i 2017.

Vi har fået to pulverslukkere og et brand tæppe til fælleshuset, og en skumslukker ude i containeren.

5. Andet

Der er en kolonist der har plantet den forkerte hæk.

Den kan blive stående til efteråret, men hvis han ikke fjerner den til oktober, kommer der en gartner og planter en ny hæk på hans regning.

Fremover retuneres alle breve som bliver lagt i postkassen ved fælleshuset  af postNord.

 som er adresseret til kolonister qua nedstående. Det er ikke bestyrelsens opgave at være postbud.

De der har postadresse  herude i kolonihaven, skal også have en folkeregisteradresse i Sønderborg kommune, da post Nord ikke vil uddele post i kolonihaver. Der står også i lokalplanen og i vores ordensregler, at man ikke kan bruge kolonihaver til helårsboelse. I lejekontrakten, som vi har med kommunen, og som den dengang siddende bestyrelse har skrevet under, står der, at hvis kommunen opdager, der bor nogen/ haven bruges til helårsbeboelse i kolonihaveområdet har de ret til at opsige aller haver, da det er et brud på lejekontrakten, og det kan vi da ikke tro at nogen er interesseret i.

Villy og John er blevet valgt til have udvalg. Det vil sig, at det er dem der går rundt i kolonien og ser om stier, hække og haver ser ud som de skal være efter vores ordensregler.Derfor inkøbes et kamera, så der kan sendes et billede med ud, så man kan se hvad skal rettes op på, og der bliver ikke sagt besked om, hvornår de går, for haverne skal jo se pæne ud  hele tiden. Elsebeth opponerer med dette, da det er hendes indtryk, at kolonisterne var glade for den tidlige ordning med opslåede datoer på havevandringerne.

Næste møde: Torsdag den 19 juli kl. 18.30.

Tak for god ro og orden .

Sekreteren.

Ekstraordinære generalforsamling

 Referat

Eftersom der var to valg til derigent blev punkt1 og punkt 2 byttet om således at der blev stemmetællere først.

punkt 2: Valg af stemmetællere:

Der var tre på valg, og tre pladser, og Tina kofoed, Lene Slot og Sus Kristiansen blev alle valgt til stemmetællere.

punkt 1: Valg af derigent:

Lis Kock og Villy Nielsen var på valg til dirigent. Efter stemmeafgivelse vandt Lis Kock med 58 stemmer over Villy Nielsen med 55 stemmer. Dirigenten meddelte at indkaldelsen til ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og derfor efter reglerne og derfor gyldig, og dagsordnen godkent. Lene Slot pointerede at der på en ekstraordinær genneralforsamling ikke skal være et punkt kaldet "evt." Dirigenten tog dette til efterretning og punktet "evt". blev slettet fra dagsordnen.

Forsamlimgen besluttede at der ikke må optages eller projekteres materiale under mødet, pga. Michael Ærbo Larsen`s opsætning af computer og projektor. Dog må der vises noget hvis det er relevant.

punkt 3: Kort beretning ved formanden Birte Sveen med redegørelse for indkaldelsen:

Bestyrelsen har indkalt til denne ekstraordinære generalforsamling, på grund af vi føler en mistillid mod bestyrelsens arbejde.

Der er kolonister, som gør livet surt for os, måske synes i, at det er bagateller men for os der står midt i det er det langt fra bagateller, det går os meget på.

Vi bliver politianmeldt, truet på livet, og prøver vi at få medlemmer til at rette sig efter hvad der står i vores vedtægter, ordensregler og lokalplanen, bliver vi beskylt for alverdens ting og sager.

Vi bliver svinet til på de sociale medier, for at love noget,som vi ikke holder, og for at gøre forskel på folk. Det mener vi ikke vi gør. Men hvis det er at gøre forskel, hvis en kolonist er syg eller har andre midletidige problemer så tager vi hensyn. Det er i vores verden ikke at gøre forskel, men hvis nogen forsøger at udnytte det så falder hammeren.

Vi synes ikke det kan passe, vi bliver bagtalt og beskylt for løgne og dokumentfalsk på de sociale medier, men det er ret omkostningsfrit.

Jeg er glad for, jeg bor i Danmark, hvor man har ytringsfrihed, men hvis man kun kan tale nedladende og ikke respektere andre, så kan det være det samme.

Jeg ved godt, at jeg laver stavefejl nogle gang, men jeg har i det minste lært at man ikke nedværdiger folk af den grund.

Vi prøver at gøre vores frivillige foreningsarbejdet så godt vi kan, vi behandler jer med respekt og sådan vil vi også behandles. Det er ikke, fordi vi er trætte af bestyrelsesarbejdet, men vi er trætte af den måde visse kolonister opfører sig over for os på. De fleste af os er klar til at fortsætte, hvis vi får generalforsamlings opbakning.

Jeg og Elsebeth har fået mange pæne tilkendegivelser, men det er ikke kun mig og kassereren, der udgør bestyrelsen, men os alle der er i bestyrelsen.

Derfor er vi blevet enig om i bestyrelsen at hvert medlem er frit stillet til at vælge, hvad de vil. Derfor er det op til jer at afgøre om vi fortsætter eller ej.

 Kaj Oldenborg: Ved i hvorfor i  blev politianmeldt?

Birte Sveen: Nej politiet sagde det var gamle bagateller.

Kaj Oldenborg: Pga. injurie regler. Det er en tre år gammel sag hvor jeg blev overfaldet af den daværende næstformand Bjarne Viese. Det visser sig nu at sagen er blevet fordrejet så der er et dokument hvor der står det modsatte, nemlig at jeg skulle have overfaldet Bjarne Viese. Dette er dokumentfalsk og derfor er bestyrelsen blevet politianmelt. Er der ikke sådan det er?

Birte Sveen:  Så har jeg ikke forstået hvad du sagde.

Michael Ærbo Larsen: jeg har, som 3 part, politianmeldt dette.

Kaj Oldenborg: Bestyrelsen er blevet politianmeldt fordi den forsøger at dække over dokumentfalsk. I spørger måske jer selv hvorfor jeg tager en 3 år gammel sag op nu. Det er fordi i oktober måned blev gjort opmærksom på at det for lød sig at jeg angreb Bjarne, hvilket er usandt.

Villy Nielsen: Michael Ærbo Larsen skal slukke for den computer nu. Hvem der har skylden  mellem Kaj Og Bjarne er en 3 år gammel sag, det er mærkeligt at en 3. part anmelder sagen til politiet. Hvis Kaj eller Bjarne havde haft ønske om at melde dette kunne de have gjort det til Forbundet for længe siden, men det var ingen parter interesse i for Konsekvensen ville være at begge parter ville blive smidt ud af Forbundet. Se nu fremad i stedet for bagud. Haveforeningen har potentiale for at kunne køre rigtig godt.

Preben Sørensen( kredsformand) : Jeg var dirigent til den ordinære generalforsamling og syntes det gik rigtig godt og var positivt. Jeg tager ordet fordi jer har talt med alle parterner i sagen og der var enighed blandt dem, inklusiv Kaj, at sagen var overstået og vi skulle videre.

Kaj Oldenborg: Jeg var ikke enig. Jeg bad Preben tage sagen op med bestyrelsen og ventede i over en uge, og kontaktede da Preben igen, hvorefter Preben sagde at han havde nævnt det for Birte Sveen.

Lise Sandholt Jornil: Jeg kender Kaj, jeg er en slags bisidder, og har haft have i foreningen i 2,5 år, og jeg er rigtig glad for at der er plads til forskellige mennesker. Grunden til at Kaj tager sagen op nu er fordi Bjarne Viese for 7 måneder siden sagde til andre have kolonister at det var Kaj der havde overfaldet Bjarne  og altså ikke omvendt. Men det er lige meget hvem der siger hvad, vi skal alle være her, jeg vil personligt have en bestyrelse jeg har tillid til. Jeg er ligeglad med hvem der er i bestyrelsen, så længe man har tillid til dem . Vi Sladrer alle en hel del, det burde vi holde op med. Det er nødvendigt at snakke sammen på en ordent måde.

Maik Møller: Jeg taler på vegne af mig selv og min kone. Vi er begge psykisk syge, og vi bliver chikaneret af formanden pga. uorden i vores have. Det er svært for mig at gå udenfor en dør nogle gange da jeg lider af angstanfald depression, og så hjælper det ikke at vide man har uorden i haven og skal få det ordnet.

Synes du (Birte Sveen) at det er i orden at min kone skal komme grædende hjem efter at have talt med dig?

Birte Sveen: Din kone sagde til mig at jeg ikke havde lov til at sige at det var nødvendigt at klippe græs og hæk. Vi tager hensyn med syge men...

Maik Møller: det er ikke svar nok.

Susanne Smidt(Maik Møllers kone) vi har alle ret til at tænke, føle og ytre, men bare ikke overfor dig Birte. for ca en måned siden blev jeg kaldt ind i hendes have og hun spurgte om jeg kunne se noget ukrudt, hvilket jeg svarede nej til. Forklaringen var at Bjarne har sagt til Birte, at Susanne har sagt  at Birte havde ukrudt befængt have. Jeg går fra Birtes have og Birte er sur.

Linda Dam: Vi er her for at vælge en ny bestyrelse, e´n som vi kan stole på.

Birgitte Petersen Jeg tror denne forsamling representerer en bred del af befolkningen, jeg har selv haft have her i 9 år. Jeg elsker at komme i haven, og i foreningen.  Man skal overholde alle regler, og hvis man ikke selv kan håntere al arbejdet må man bede sine venner, familie eller naboer om hjælp indtil man igen er ovenpå. Uanset om det er at slå græs eller klippe hæk, så bliver du nødt til at gøre det, reglerne er til for at vi alle kan være her. Jeg har et foreslag til bestyrelsen: læs reglerne op for ny, da ikke alle er stærke i at læse lange tekster, på den måde sikrer man at alle har fået reglerne at vide.

Michael Ærbo Larsen: det er mig der har anmeldt sagen om overfaldet efter at have snakket med Kaj og et vidne.Jeg har et videoklip af usagnet som jeg gerne vil vise. Dette er der ikke opbakning til blandt forsamlingen. Min egen oplevelse med bestyrelsen er ikke meget bedre. Jeg blev overfuset da jeg havde købt mit hus, på en endda meget aggrassiv måde. Sagen er at der sker ting og sager, falske klager, dem der angiveligt klagede over min generator sagde de ikke havde klaget, jeg er blevet truet af en supplerende medlem.

Derigent: Sagen er afslutet.

Villy Nielsen: jeg har før været i bestyrelsen og har respekt for al arbejde der ligger i det. Der kom styr på økomien, god atmosfære, dejligt opryddet. Dette frivillige arbejde er ikke gratis, det koster familiemæssigt, og der sker fejl indimellem, der skete også fejl i min tid, og det er jeg ligeglad med nu, men man må respektere bestyrelsen og dens arbejde, også når den håndhæver reglerne. Reglerne må ikke afvige væsentligt fra kolonihave Forbundets regler. Og det er fra kommune et krav om at Sundsmark kolonihaveforening er mellem af Forbundet. Bestyrelsen udfører det arbejde der er dem pålagt. Den har gjort et kæmpe arbejde.

Christian Jacobsen:( Kredskasserer): Der er stadig nogle der er bange for at Michael Ærbo Larsen optager på computeren, med tanke på at lægge dette på internettet.

Michael Ærbo Larsen: jeg optager ikke.

Helga Hansen: jeg har haft have her i 25 år, og det er bestemt ikke nemt at være i bestyrelsen. De sidste 20 år har foreningen været i bedring, før i tiden måtte jeg undskylde overfor gæster hvordan der så ud rundt omkring, det behøver jeg ikke længere. Vi skal alle være ordentlige ved hinanden.

Valg afbestyrelsen

Formandsposten: Birte Sveen eneste der stiller op. Genvalgt ved klapsalver.

Kassererposten: Elsebeth Poulsen eneste der stiller op. Genvalgt ved klapsalver.

Lene Slot: Vi bliver nødt til at spørge om andre stiller op, det er utydeligt.

Bernhard Hørman: Når der er så meget sladder er det vigtigt at følge reglerne. Protokollen skulle have været lagt frem en time før mødestrat. De er beviser på hvad der blevet noteret.

Linda Dam: Alle protokoller er frit tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Christian Jacobsen: Hvorfor finder man først til slut på mødet ud af at ingen protokoller var tilgængelige før start?

Dirigent: valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år.

Følgende er på valg: Bjarne Viese, Simon/David Heissel, John Hynding, Villy Nielsen Michael Ærbo Larsen. alle kandidater  tilkendegav sig ved at rejse sig eller håndsoprækning.

Stemmesseddel nr 6 blev brugt pga. forvirring omkring hvor mange navne der skulle stå på hver seddel.

Jan Uffe Sjøt: ( medlem af kredsen) Ved vi hvor mange stemmeberettigede der er til stede?

Dirigenten: ja 62 haver med 2 stemmer hver, så 124 i alt.

De tre nye  bestyrelsesmedlemmer er:

Villy Nielsen modtog 112 Stemmer

John Hynding modtog 97 stemmer

David/Simon Heissel modtog 90 stemmer

Følgende er på valg til suppleanter for et år:

Michael Ærbo Larsen, Linda Dam, Viola Nissen, Bjarne Petersen og Nicole Iversen.

De tre nye suppleanter er:

Linda Dam modtog 119 stemmer.

Viola Nissen modtog 87 stemmer.

Nicole Iversen modtog 77 stemmer

Formanden sagde tak for valget og velkommen til de nye.

                                                         Dirigent

                                                      ____________

         Formand                                                       Sekreter

      __________                                                   __________

bestyrelsesmøde 02-05-2018

Referat fra sidste møde blev godkent.

 

Beretning ved formanden.

Vi har solgt to huse siden sidste møde.

Der er nogle kolonister der skal tolerere, at der kommer mange unge her til kolonien, som bestyrelse er vi meget glade for det.

Det er jo dem der tage over og komme med nye ideer og input, så det ikke altid er det samme . Med unge mennesker kommer børn, det er også super godt, men små børn kan ikke altid være stille når de leger, det ved vi jo alle  og derfor skal vi alle være med til at gøre det til en fornøjelse, at alle skal være i haven. 

Det skal da nødig gå hen og blive en ren ollekolle have. Voksne larmer også , når de har det sjovt.

 

Vi har ikke hørt til hverken håndværker eller kommunen mht. tilbud og tilladelser til fælleshuset, men det tager formanden fat på straks i morgen.

 

Der er mange, der allerede har betalt haveleje, men der er ca 18 haver der ikke har betalt endnu den 2- 05.

der er to der har fået en aftale. I kr. er det ca 15.000 kr. alt i alt. Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at sidste rettidige betaling er den 30-04.

 

Det er mange der melder sig ind i den kollektive forsikring, det synes vi er super flot, men der er ågså penge at spare for de fleste.

 

Der er fællesarbejde den 12 maj fra 10 til 14.

 

    ¤ Der bliver sat afskærmning op ved slå- ud kummen

    ¤ Vores infostandere skal gøres fast og males

    ¤ De buske der står i kummerne skal klippes ned

    ¤ Kummerne skal gøres rene så de er klar til at blive malet næste gang

    ¤ De rør der står ved rinrider pladsen skal sættes pænere hen så også de kan blive

       malet (mulivis kommer der kæder op mellem rørene.

    ¤ Skilte med fartbegrænsning og andre skilte males, og der kommeret hvor der pas på 

        mig oppe ved Stationsvej.

 

Næste møde er den 21-06 kl. 18.30

Tak for god ro og orden.

 

Sekreteren

Bestyrelsesmøde den 22-03-2018

Bestyrelsesmøde :

Tilstede var  David, Viola, Linda, Bjarne, John,Elsebeth og Birte.

1. Reveratet fra sidst blev godkent.

2. Formanden fortalte at der var blevet solgt 6 haver siden sidste møde.Gennem gang af de emner der blev drøftet på generalforsamlingen, og hvad vi skulle sætte i gang, der skulle bestilles et skilt hvor der var legenebørn, og David skal undersøge, hvad der erbedst at komme på vejen, da der bliver ved med at komme huller og der skal fyldes oppå Rundkærsvej da der altid står vand på vejen, når det regner meget og hele vejen bliver kørt op.

Vi skal tale med Preben fra ringriderforeningen om hækken : vi ved godt at det er os der har pligt til at holde den, men da skal ordne pladsen kan det da ikke være forgæves.

3. Vi kan låne en pumpe ved David, når vi skal åbne for vandet og har et anlæg med mikrofon vi må låne til lsfest.

4. Så vi havde  nogle diskusioner med at lave nogle konkurrencer om hvem der har det største græskar,og solsikker. Der kommer også en opslagstavle op hvor alle kan bytte,sælge eller bare hænge billeder op fra gode ferieoplevelser eller andre gode ideer.

5. Beretning fra kassereren. Kasseren fortalte at alle med en undtagelse havde betalt deres forsikring. Giroindbetalingskortene til havelejen er på trapperne, til udsendelse engang efter påske.

6. Bestyrelsen går rundt og ser på haver den 26-06 og lørdag den 04-08. i den forbindelse  er der udfærdiget ny tekt til påtale brev nr. 1. Ved en eventuel påtale 2 anvendes forbundets brev.

7. Der kommer nye låse efter påske, så kan man komme og bytte nøgle til cafe den 8. april frakl. 10 til 13.

8. Næste bestyrelsesmøde  den 2 maj.

Tak for god ro og orden.

Sekretæren.

Odinære generalforsamling 10-03-2018

Generalforsamling 10-03-2018

1. Valg af derigent

Preben Sørensen blev valgt

2. Valg af stemme udvalg

3. Chan,Lis Kock, Simon, Lisbeth blev valgt

4. Formands beretning:

1 minuts stilhed til æreforBent Stolberg

Så gik også dette år det har ikke været det bedste vejr men så kan vi da kun håbe det er en super god sommer i år.

I det forgangne århar foreningen fået lavet en del forbedringer, gårdspladsen er blivet ordnet grus på stierne og der er blevet sat bomme op så ikke alle kan køre igennem, bestyrelsen vil ordne det sådan at den sammenøgle passer til alle låsene bortset den hvor der er toilet nøgle.

Derør som er blevet sat op ved ringrider pladsen, arbejdet er ikke færdig, men der var ikke flere arbejdsdage.

Foreningen har også fået en kollektiv forsikring der er mange der har meldt sig til, det er fint, men i den forbindelse har vi også fået alle vores forsikringer over til det sammeselvskab, og vi har fået en ny ulykkes forsikring der dækker hviset mellem kommer og hjælper med et stykke arbejde udover de fælles arbejds dagene, det gjorde den anden ikke , men det bedste ved det er at vi sparer 4000 kr. om året.

Desværre måtte vi have en ny opvaskemaskine da den gamle blev for dyr at reparere.

Vi havde jubilæum og tilslutningen var stor og det er en fornøjelse at gøre noget hvis der

er opbakning til arangemangerne. Vi fik gavekort ved Skovly, Sønderskov, Sundeved og Kredsen samt ringrider foreningen, en vimpel ved Erling og konen og ved Glentevej 4 og Havdalsvej 24 en kurv med lækkerrier.

Først pååret havde vi også en bustyr den gik også godt men vi kunne godt havde været nogle fler.

Så tager vi fat på et nyt år der stadig nogle ting der skal gøres, de rør som står ude ved ringrider pladsen skal rettes og males og der blive plantet buske i dem for de gavekort som vi fik de var til havecentre, brønringene skal  rengøres og males for det trænger de til.

Vi skal også have gjort noget ved den høje hæk ved ringrider pladsen for som den er nu har  vi ikke mulihed for det.

 Etablering afbaderum og et handicap toilet, og to toiletter som skal bruges i forbindelse med fælleshuset, en fedt udskiller til køkkenet daforsyningen siger at fedtet sætter sig på pumpen.

Derfor er det et ønske om accept til at arbejde videre med at indhentning af firnansering viafonde og donationertil etablering af projektet.

Er der nogen der har nogle spændende aktiviteter så vil bestyrelsen gerne høre fra jer.

Så sigerbestyrelsen og jeg god sommer.

Der blev stillet forslag om fjernelse af bomme:

der blev diskuteret for og imod, men det blev vedtaget at bommene skulle blive.

4. Regnskab med evt. revisors beretningv. Elsebeth Poulsen

Kasseren  frem lage meget fyldes gørende regnskab.  

Regnskabet blev godkent.

5. Ind komne forslag:

Bilag 1. fra Preben Kjergård.

a. Opsætning af div. Brandsluknings midler i fælleshuset.

Det tager Preben sig af, med at indhente priser.

b.  Porte åbnes fra 1 april til 1 november fra 8 - 16 som en prøveperiode.

Forslaget blev forkastet.

c. Alle hække og stier og veje skal være klippe inden en hvisdato så det ser ens og pænt ud.

Det blev vedtaget at ejer bestemmer selv hvornår hækken skal klippes, bae sdet bliver gjort en gang om året, og at der ikke hænger grene ud på stien så det generer biler og andet.

D. Tilladelse til at vagtler i drivhuset.

Forslaget blev forkastet da vagtler betegnes som kæledyr.

e. Brug af batteridrevne haveredskaberi morfartid forslaget blevnedstemt.

Bilag 2. fra bestyrelsen: bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser til ordensreglegler:

     A. §5,3 Der må ikke graves kælder og bygges hems.

Forslaget bleb godkent .

Men bestyrelsen skulle arbejde videre med kommunen om at få ændret det med hems.

     b. § 6,6 Der må kun brændes tørt træ som er beregnet til bål:

Forslaget godkent.

     c. § 6,8 Alle medlemmer har pligt tilat holde have og hus i pæn stand, at fjerne ukrudt på sin lod og i hæk samt den halve del af vejen ud for egen have. Hvor der på vejens modsatte side ikke er kolonihaver, skal hele vejens brede holdes evt. hæk klippes, på den nyere del af haveforeningen -fra Stationsvej og til fælleshuset må der være græs på vejen, men man skal holde hækken ren for ukrut og græsset på vejen skal klippes..

Forslaget vedtaget.

     d. § 6,9 Tilføjes Alm Bøg.

Forslaget vedtaget.

      e. § 9 Ændres til at der ikke er tilladt at bruge støjende haveredskaber, græsklipper m.m.  I tidsrummet 11.30 til 14.30 lørdag og søndag, fra 1 maj til 31 august.

Der må oplades batterier meden generator fra kl 8.00 til kl11.00,  der kandog gives tilladelse ved byggeri at bruge generator uden for dette tidspunkt.

       6 . Godkendelse af buget herunder fastlæggelse af kontinggent.

Budget blev frem lagt af Elsebeth, som gjorde opmærksom på at afdelingen skulle stigemed 10 kr.   pr. måned davi skulle have brandmateriel i fælleshuset og en hjertestarter, hjertestarter har vi søgt trykfonden, vi forventer athøre nærmere om kort tid. Hvisvi ikke får en så køber vi måske eller licer en, men vedligeholdelsen skal vi selv overholde.

 Budget blev godkent.

       7.  Valg af formand for 2 år på valg er Birte Sveen.

Birte Sveen  blev genvalgt.

       8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

på valg er Bjarne Viese og Rikke Jensen

Rikkeønsker ikke genvalg.

Bjarne Viese og Michael Falkenhagen blev valgt.

   b. Valg af 3 suppleanter for1 år.

På valg Michael Falkenhagen, Viola Nissen og 1 Vakant.

Viola Nissen og DavidHeissel og Linda Dam blev valgt.

      9. Valg afinterne revisorer for 1 år.

På valg er: Lis Kock og  Ingelise Kilbom:

Lis Kock og Ingelise Kilbom blev genvalgt.

       10.  Valg af vurderingsudvalg for 2 år.

a. På valg er: Preben Kjergård og Finn Hansen.

Preben Kjergård og Finn Hansen Blevgenvalgt.

b. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

Chung blev valgt.

         11. Valg til representantskab:

7 personer for 1 år.

1, Suppleant for 1 år

Michael Falkenhaben 

Bjarne Viese

IngeliseKilbom

Linda Dam

Chang

David Heissel

Elsebeth Poulsen

Suppleant: Svend Poulsen

     12.  Evt.

Nyeste kommentarer

30.11 | 13:00

Vedkomne har fundet en anden køber der er i familie med dem, undsk...

12.11 | 08:23

ok så får du besked når den er vurderet da den ikke må sælges før, da de...

11.11 | 18:11

Jeg vil gerne købe kolonihave Kan du ringe mig 71 58 80 01

11.11 | 18:07

Jag vil købe kolonihave Kan du ringe 71 58 80 01 Aref