Sundsmark

REFERATER 2015

21. Bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 07-12-2015

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

2. Siden sidst.
Vi arbejde meget med overfladevand, end til videre er der brugt 25.000kr på at lave det.

3. Økonomi.
Regnskabet for Oktober, November godkendt

4. Aktiviteter
Der er bleven lukket for vandet den 4/12-2015, efter at formand flere gange har bedt vandmand om det.

5. Evt.

Vi havde besøg af formand for Skovly, Freddy

20. Bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 26-10-2015

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

2. Siden sidst.
Stefan har ikke tid til at være sekretær, Linda over tager.

3. Økonomi.
Regnskab for september godkendt.

4.Aktiviteter
Overfladevand, Nu skal der gøres noget og dem der har haver hvor det er kommer selv til at hjælpe til. Vi betaler for det der skal bruge.

5.Evt.

Tak for god ro og orden / Næste Møde:07.12.2015 kl. 18,30

19. Bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 22-09-2015

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

2. Siden sidst.
Da vi er blev pålagt at få det vand ud af haverne, er Birte gået i gang. Men det blev en dårlige overraskelse da vi fandt ud af at grundvandet kun er 30 cm nede ved Nylandsvej, skal mn gravne nogle dyber huller til brønde. Der findes ikke nogle drænrør på Borrevej, vi kan bruge…

Vi skal helt ud til kommunens og der bliver for dyrt at få tilsluttet det koster ca 15.000kr.

Så på den igen, vi fik en kloakmester ud og se på det, han gav os den ide, nu hvor grundvandet er så højt, at vi kunne bruge en sandfangs pumpe, den skal så bare lige have strøm. Birte talt med dem der har hus ved Nylandsvej 1 om vi kunne få love til at sætten en bimåler op hos dem, der var svaret NEJ. Og fik at vide at der er en lyskasse på Borrevej, de har det ret i men Syd Energi skal have 17500 kr for det.

Så det blev det heller ikke til.

Ny idé hvad vil det koste hvis vi selv gravede en ledning ned oppe fra fælleshuset, det blev så 2500kr.

Birte skal lige have svarede kloakmesteren.

3. Økonomi.

Regnskabet blev godkendt, men der er et underskud på vandkontoen, evt skal det sætte lidt op.

4.Aktiviteter
Birte og Christian har haft et møde med ham der har Havdalsvej 32, og blev enige om at han fik 14 dage til få bragt sin have i orden og hvis han ikke holde dette, kan han ikke købe den.

Nisse have er blevet solgt, Energivej 32 er gået tilbage til foreningen.

Vi har også haft indbrud på Nylandsvej 20, men tyven fik sig en forskrækkelse for ham der ejer huset sov der.

5.Evt.

Tak for god ro og orden / Næste Møde: 26.10.2015

18. Ekstaordinær generalforsamling i KHF Sundsmark den 24-08-2015

Dagsorden for mødet.

Valg af dirigent

Overfladevand/reparation af dræn.

Valg af Dirigent.

Valgt er Karl Kublick

Karl Kublick erklærer mødet for gyldigt.

Folk der var mødt op:

33 var mødt op (ud over bestyrelsen), hvoraf én ikke havde stemmeret.

Følgende er stemt om og besluttet:

De ca. 40.000,- fra kredsen, sættes ind på den lukkede konto til reparation af vandrør.

Reparation af drøn skal påbegyndes, uanset om prisen (mod forventet) skulle overstige 20.000,-.

Tak for god ro og orden.

Således opfattet.

Referent                                     Dirigent                      Formand

Stefan Larsen                                           Karl Kublick                         Birte Sveen

17. Bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 11-08-2015

Tilstede: Birte, Linda, Knud, Christian, Rikke og Stefan Ikke tilstede: Thommas har ferie.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

 

2. Siden sidst.
Sommerfesten gik godt og vi var glade for at se at mange var mødt op.

Vi har købt en rive til havetraktoren og en hækkeklipper, så vores grønne mænd bedre kan udføres deres arbejde.

 

3. Økonomi.
Regnskab er godkendt.

 

4. Evt.

Tak for god ro og orden.                   / Næste Møde: 22.09.2015 kl.18.30

16. Bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 16-06-2015

Tilstede: Thommas, Birte, Christian, Linda, Knud, Rikke og Stefan.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

 

2. Siden sidst.
Der har været ekstraordinær generalforsamling (se referatet derfra for mere info).

Vi har solgt 6 huse siden sidst.

 

3.  Økonomi.
Regnskab er godkendt.

 

4.Aktiviteter
Vi indkalder igen til ekstraordinær generalforsamling, for at få besluttet om bestyrelsen må bruge over 20.000,- på reparation af dræn, hvis det bliver nødvendigt.

Pengene fra kredsen vil vi spørge til, om vi må sætte dem ind på den lukkede konto, til reparation af vandrør.

 

5.Evt.

Tak for god ro og orden.                   / Næste Møde: 11.08.2015 kl.18.30

15. Ekstaordinær generalforsamling i KHF Sundsmark den 03-06-2015

Dagsorden for mødet.

Valg dirigent

Overfladevand

Penge tilbagebetalt fra kredsen

Valg af Dirigent.

Valgt er Lis Kock

Lis Kock erklærer mødet for gyldigt.

Forslag til at fjerne overfladevand:

Grave huller igennem leret og fyld ud med murbrokker/grus.

Sætte riste i kloakbrøndene så grus og andet skidt er lettere at få op.

Følgende er besluttet:

Vi går i gang med at få fjernet overfladevand/renset dræn.

Penge fra kredsen tages op på næste generalforsamling.

Tak for god ro og orden

 Således opfattet.

Referent                                      Dirigent                     Formand

Stefan Larsen                                           Lis Kock                              Birte Sveen

14. Bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 12-05-2015

Tilstede: Birte, Linda, Knud, Christian, Rikke og Stefan Ikke tilstede: Thommas kunne ikke.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

 

2. Siden sidst.
Vi har solgt 10 huse/haver.

Det er lykkedes at få hul i noget af drænet.

Der er indhentet 2 tilbud på reparation af vandrør.

 

3.  Økonomi.

Regnskab er godkendt.

 

4.Aktiviteter
Vi har besluttet at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da vi gerne vil have foreningen til at tage beslutning om der evt. må bruges af pengene der er kommet retur fra kredsen, til at reparere dræn.

 

5.Evt.

Tak for god ro og orden.                   / Næste Møde: 16.06.2015 kl.18.30

13. Bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 25-03-2015

Tilstede: Thommas, Birte, Christian, Linda, Knud, Rikke og Stefan

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

2. Siden sidst.

Reparation af stophanen ved Daldovej løb op i 11.500,-

3.  Økonomi.

Regnskab for perioden 01.01.15-28.02.15 er godkendt.

4. Aktiviteter

Aktivitetskalender er fastlagt og hængt op på opslagstavlen.

Der bliver opsat containere til haveaffald d.25-26 april.

Der er fællesarbejdsdag d.16 maj.

5. Evt.

Tak for god ro og orden                   / Næste Møde:  12.05.2015 kl.18.30

12. Generalforsamling i KHF Sundsmark den 14-03-2015

1. Valg af Dirigent.

Valgt er Lis kock  

Lis gjorde opmærksom på at der i dagsordenen også skulle vælges repræsentanter til Kredsen og at hun ville sætte det på som punkt efter valg af vurderingsudvalg. 

2. valg af stemmeudvalg.

39 haver er mødt op.

Julianne, Elsebeth og Kirsten blev valgt til stemmeudvalget.

3. Formandens Beretning - v/ Birte Sveen

Først vil jeg sige tak til alle de frivillige som har gjort et stykke arbejde for foreningen. Jeg håber I vil fortsætte længe endnu. Det har været et turbulent år med formandsskifte, men det er vi også kommet igennem ved fælles hjælp.

Der har også været problemer med overfladevand. Det er ikke løst endnu, men jeg håber at også dette problem vil blive løst til alles tilfredshed.

Vi har skrevet syv nye kontrakter, og mange er begyndt at ringe om haver. Og det er godt, for vi har mange haver til salg efter at Bestyrelsen har lagt en mere hård linie over for dem der skylder i kontingent, og jo desværre også har medført at vi haft et tab af kontingent. Det har betydet at vi har måttet sige farvel til en del medlemmer. Men nu har vi så muligheden for at leje dem ud til nye medlemmer.

Vi har også i det nye år tænkt os at holde den hårdere kurs over for dem, som ikke passer deres haver og stier som der står i vedtægterne at man skal gøre. Og derfor vil næstformanden og jeg gå tre gange rundt i løbet af sommeren for at tjekke at alt er som det skal være.

Som I sikkert har hørt, har vi fået stjålet vandhaner. Det er mest gået ud over Havdalsvej og Energivej. Karsten er begyndt at sætte nye på, men denne gang har vi valgt at montere nogen der er lidt billigere, for i de haver  hvor de billigere er på, er der ikke blevet taget haner.

Her i Januar måned så Irene at der stod en billig container til salg over på Kegnæs. Og ved bestyrelsesmødet blev vi enige om at købe den, for med kørsel ville det blive ca. 10.000kr. så det køb ville vi have have tjent hjem i løbet af i år, i forhold til at lejen af den vi havde. Det var Mamsen der stod for købet, og så fræk som han er fik han sælgeren ned i pris. Så fra næste år sparer vi ca 14.000kr årligt.

Og her til slut har jeg en bøn til jer alle: Hvis I har et eller andet i foreningen som I gerne vil have ændret eller et foreslag til en aktivitet vi kan gøre her i foreningen, så ring eller skriv til mig så vi kan tale om det.

Det er ikke fordi der ikke var et pænt fremmøde til Fællesarbejdsdagen i maj måned. Der kom 40 mennesker. Men i September kom der kun 12, og det må kunne gøres bedre.

Bestyrelsen håber at vi her i foreningen kan få et bedre sammenhold for det er det fællesskab der gør at sådan en forening af vores størrelse kan holde omkostningerne nede. og ved fælles hjælp kan gøre det endnu skønnere  at være her i Sundsmark Kolonihaveforening.

Næstformanden har også en hilsen. Han ønsker at vi her i foreningen begynder at tale til hinanden istedet for om hinanden.

Og til sidst vil hele bestyrelsen ønske jer alle en rigtig god sommer i Kolonihaven.

Formandens beretning er godkendt.

4. Årsregnskab med revisionsberetning. v/Knud Mamsen

Se bilag 1.

Regnskabet er godkendt.

5. Indkomne forslag

                5a. Forslag om indbetaling til udskiftning af  vandrør.

                Der er indgivet et foreslag om at vi fra 2015 skal betale 250kr til nye vandrør. Beløbet               vil blive opkrævet på efterårsregningen.

                Det skal tages op igen ved næste års generalforsamling.

                Ved brevafstemning var stemmeoptælningen: 57 ja og 22 nej.

                Foreslaget er vedtaget.

                5b. Forslag om opsættelse af lejen på Fælleshuset med 100kr pr.dag.

                Forslaget blev afgjort ved håndsoprækning.

                Forslaget er hermed vedtaget.  

6. Godkendelse af Budget.

                Budgettet er godkendt.

7. Valg af Kasserer for 2 år

                Knud Mamsen er på valg.

                Knud mamsen er genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                8.a Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år - 3 pers.

                Irene, Thomas og Willy er på valg.

                Thommas modtager genvalg.

                Stefan, Dalbovej 3 og

                Rikke Jensen, Glentevej 9 er valgt.

                8.b Valg af bestyrelsesmedlemer for 1 år. - 1 pers.

                Linda er på valgt

                Linda er genvalgt.

                8.c Valg af Suppleanter for 1 år. - 3 pers.

                Mads Havdalsvej , Irene Glentevej 9 og Karl Kubblich er valgt.

9. Valg af intern revisor og suppleanter

                9.a Valg af  revisorer for 1 år. - 2 pers.

                Karl Kubblich og Lis Kock modtager genvalg.

                9.b Valg af revisorsuppleanter. - 2 pers.

                Ingen er valgt.

10. Valg af vurderingudvalg

                9.a Valg af vurderingsudvalg for 2 år - 2 pers.

                Mads og Stefan er valgt

                9.b Valg af vurderingsudvalg for 1 år

                Pia er valgt

                9.c Valg af suppleanter  for 1 år. - 2 pers.

                Bodil høj - Energivej 40

11. Valg af repræsentantskab til Kredsen - 7 pers

                Julianne

                Birte Sveen, Havdalsvej

                Lis Kock, Energivej

                Mads Johansen, Havdalsvej

                Christian Gadeberg, Havdalsvej 1

                Tommy Due Glentevej 8

                Knud Mamsen Energivej

12. Evt.

Da Debatsiden er blevet nedlagt fordi at den blev misbrugt, har et medlem Lisbeth oprettet en intern facebookside som hedder SUNDSMARK KOLONIHAVEFORENING. Lisbeth opfordrer alle til at melde sig ind på siden. Misbruges facebooksiden bliver man slettet fra siden.

Lisbeth fik en klapsalve for sit gode initiativ.

Knud Mamsen opfordrer til at man bruger Opslagstavlen på hjemmesiden.

Der har været en del tyveri i haverne, og der opfordrers til at man holder øje med fremmede. Et bedre fællesskab vil også gøre at vi lærer hinanden bedre at kende og at man har nemmere ved at skelne mellem uvedkommende og almindelige havelejere.

Overfladevand. Vi har fået mere vand end nogensinde det seneste år og vi skal regne med at der kommer endnu flere. Folk i salen opfordrede til at Bestyrelsen gjorde noget ved det. Bestyrelsen forklarede at de allerede havde gjort en del ved problemet men at grunden til at der står vand i nogen haver er fordi at der er groet træer ind i drænrørene og at de derfor er knuste eller stoppede. Bestyrelsen opfordrede de folk der havde problemer til at tage et tilbud hjem på hvad det vil koste at få det repareret. Og fortalte også at Kolonihaveforeningen ude i Sønderskoven havde en rendegraver og de gerne ville assistere med at grave op.

De gamle vandrør skal skiftes indenfor en overskuelig fremtid. Der blev talt om det måske var en god ide at skifte dem i etaper. Nogen havde svært ved at se hvorfor der for dobbelthaver skulle betales to gange ind til rør.

Tak for god ro og orden

Således opfattet.

Referent                                                  

Irene Sanchez Lorenzen

Dirigent.                                      Formand                                   Kaserer

Lis Kock                                      Birte Sveen                          Knud Mamsen

11. bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 09-02-2015

Tilstede: Thommas, Birte, Christian, Linda, Knud og Irene Ikke tilstede: U/Afbud Willy

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

2. Siden sidst.

 Vi har hængt sedler op med efterspørgsel efter en ny Grønmand og Havebedømmelsesudvalget.

Vi har længe synes at vi giver alt for meget i leje for den container vi har stående.Det er penge vi kan spare i det lange løb. Irene har fundet en på nettet. Og bestyrelsen er enige om at vi køber den, så vi i fremtiden ikke har så mange udgifter.

Vi skal snart have generalforsamling: Birte og Linda står for at smøre sandwich.

3. Kreds

Linda og Birte har været på bestyrelseskursus. De synes det havde været godt og lærerigt og de havde fået en del med hjem.

3.  Økonomi.

Knud fremlagde regnskabet for sidste år og regnskabet for januar 2015.

4.Aktiviteter

Der er generalforsamling den 14.03.2015

5.Evt.

Tak for god ro og orden 🙂                                      / Næste Møde: Ikke vedtaget. 

10. bestyrelsesmøde i KHF Sundsmark den 19-01-2015

Tilstede: Thommas, Christian, Birte, Knud, Linda, willy og Irene  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

2. Siden sidst.
Brønden i Torbens have er stoppet. Vi låner en pumpe og prøver at få det fikset.

Der har været forespørgsler påhaver.

Forslag til Generalforsamling skal være os i hænde senest den 1 februar.

Vi har fået stjålet omkring 30 vandhaner på Havdalsvej og lidt på Energivej.

3. Kreds

Bestyrelsesmedlemmer og vurderingsudvalg som er nye og ikke har været på informationskursus er inviteret til at at komme på kursus her i foråret.

Fra os deltager Birtthe, Mads og Linda.

3.  Økonomi.

Knud fremlagde regnskabet og budgettet for 2015 til Gennemlæsning.

De haver som har skyldt mest er blevet opsagt.

4.Aktiviteter

  • Generalforsamling 2015 den 14 marts. 2015

- Irene og Birte laver et udkast til Generalforsamlingen.

5.Evt.

Tak for god ro og orden J                                       / Næste Møde: 9. februar 2015

Nyeste kommentarer

30.11 | 13:00

Vedkomne har fundet en anden køber der er i familie med dem, undsk...

12.11 | 08:23

ok så får du besked når den er vurderet da den ikke må sælges før, da de...

11.11 | 18:11

Jeg vil gerne købe kolonihave Kan du ringe mig 71 58 80 01

11.11 | 18:07

Jag vil købe kolonihave Kan du ringe 71 58 80 01 Aref