Sundsmark

FORSIKRING

F. eks. God hjemmeside

  Forsikring  anmeldelse af skader.

Efter at der har været brand i kolonien har vi opdaget at der er nogen der ikke helt forstår reglerne. Det forsøger vi her at gøre lidt mere overskueligt.

Ved brand-forsikring skal forstås at der ikke bliver betalt noget for det man har inde i huset, da man bevist har taget den forsikring til 510.-kr. årligt. Som kun huset og grundejerforsikring.

Dem der har den dyre på 1420,-kr. er indbo også med, men man skal være opmærksom på at taksatoren går efter alder og stand af huset, alt har en hvis levetid det har alle forsikringer fået en tabel de går ud fra, men  jo mere vedlige holdt deter jo mere giver det , derfor er det meget vigtigt at man gemmer alle kvitteringer hvis man laver en større renovering af huset evt: omvurdering. Udbetaling af penge til udbedring af skader hvis man selv ønsker at gøre det selv, skal man komme med et tilbud fra en tømmerhandel, hvis det er en håndværker der skal udføre arbejdet, skal forsikringen have et tilbud der fra. Hvis man gør arbejdet selv får man 90 kr. i timen, for timer man bliver enig om.

Noget nyt er at skaden(indbrud, brand eller anden skade) skal i selv kontakte forsikringen.

tlf  57666260

Email Skade.erhverv@almbrand.dk

 vores policenr. er 129019182

Og i skal altid huske at oplyse have nr. ( fxe: Energivej 21 er 321)

I skal vide hvad nr vejen har, det er det nr.i skt

river foran jeres have nr.

Glentevej  har 1                                 Havdalsvej   har 2

Energivej  har  3                                 Nylandsvej   har 4

Årupvej    Har  5                                 Mønstervej   har 6

Elbovej     har  7                                 Hedebovej   har 8

Dalbovej   har  9                                 Rundskærsvej  har 10

Stendansvej  har 11

FORSIKRIG

                                 Brandforsikring:

Brand, el- skade og grundejer:

Prisen på brand, el-skade og grundejeransvar afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på " hovedhuset". Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som hovedhuset.Det er ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent( og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.

Prisen for denne forsikring er: 510,00 kr. + 25.00 i gebyr. 

Bygningerne er forsikret til nyværdi, og  der er ikke selvrisiko i forbindelse med. Forsikringen dækker endvidere hus- grundejeransvar - altså ansvar for uheld og ulykker ( personskade og tingskade) der sker inden for de enkelte havelodder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

F. eks. God hjemmeside

            Bygningskasko:

Bygningskasko:

Bygningskasko dækker maksimal bebyggelsesprocent i foreningen.

Bygningskasko-forsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med:-Stormskade( Definition på storm er en vind på 17,2 m pr sekund)- sky og tøbrud - Udtømning af væsker- Frostsprængning ( Dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet rum med mindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning) - Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen  ikke kan bære) - Pludselige skader på bygning - tyveri og hærværk. Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder selvrisiko ved hærværkskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå 7000,00 kr.

Og prisen for denne  forsikring 1420,00 kr.+  25 gebyr pr år.

F. eks. God hjemmeside

           Indboforsikring

Indboforsikring:

Foreningen har valgt en dækningssum op til 75.000 kr. der gælder for alle de til meldte huse.

Prisen for denne forsikring  er 300kr. + 25 kr. i gebyr.

Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med:

Brandskader

Stormskader

Udtømning af væsker

Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synligt indbrud. Dvs. inbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke

kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser

 priseksempler.

Ved dækningsberettiget skade er der skadeservice med ( brand, storm, vandskade, indbrud osv. som kræver skadeservice, afdækning, affugtere osv.

Denne forsikring kan kun tegnes sammen med de andre tre

så samlede pris er 1420kr.+ 25kr. i gebyr.

F. eks. God hjemmeside

Her er nogle råd man kan benytte for at overholde de

krav der stilles når man har gasblus i kolonihaven.

Der skal være et stykke kobberrør på slangen hvis gasflasken stå i et andet rum som gasbluset.

Bestyrelsen

Nyeste kommentarer

30.11 | 13:00

Vedkomne har fundet en anden køber der er i familie med dem, undsk...

12.11 | 08:23

ok så får du besked når den er vurderet da den ikke må sælges før, da de...

11.11 | 18:11

Jeg vil gerne købe kolonihave Kan du ringe mig 71 58 80 01

11.11 | 18:07

Jag vil købe kolonihave Kan du ringe 71 58 80 01 Aref